Bc. Eva Malušková

Master's thesis

Sociální konstrukce interkulturní mediace v České republice

The Social Construction of the Intercultural Mediation in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se zabývá sociální konstrukcí interkulturní mediace v České republice. V teoretické části je představena teorie sociálního konstruktivismu a její klíčové koncepty kategorizace, stereotypizace, idealizace a diskurz. Dále autorka definuje profesi interkulturní práce. Další kapitola je zaměřena na mediaci vedenou „zapsanými“ mediátory a interkulturní mediaci. Poslední kapitola se věnuje …more
Abstract:
This thesis deals with the social construction of the intercultural mediation in the Czech Republic. The theoretical part introduces the theory of social construction and its key concepts which are categorization, stereotyping, idealization and discourse. The author defines the profession of intercultural work. The next chapter focuses on mediation led by „registered“ mediators and on intercultural …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková
  • Reader: Mgr. Roman Baláž, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií