Bc. Lucie Špirochová

Diplomová práce

Personální řízení v MSP

HR management in SME
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou personální činností malých a středních podniků. Je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou vymezeny pojmy personální činnost, řízení lidských zdrojů, malé a střední podniky, jejich výhody a nevýhody. V praktické části je na konkrétním podniku provedena analýza, hodnocení provádění jednotlivých personálních činností a navrženy změny. Ke zhodnocení …více
Abstract:
This thesis deals with HR activities of SME. It is divided into two parts. The theoretical part defines the concepts of HR activity, HR management, SME and their advantages and disadvantages. In the practical part on concrete company analysis to be assessing the implementation of HR activities and propose changes. To assess the current situation the questionnaire was prepared, interview with the owners …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní