Bc. Ondřej Pilný

Diplomová práce

Organizační kultura podporující rozvoj organizace

Organizational culture supporting development of an organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá organizační kulturou, především se zaměřuje na její význam a způsob, jakým se organizační kultura utváří a jak je možné ji měnit. Praktická část práce je zaměřená na dva cíle. Účelem prvního cíle je charakterizovat organizační kulturu neziskové organizace, zjistit silné a slabé stránky této kultury a navrhnout opatření a změny, které by podpořily rozvoj organizace a zároveň …více
Abstract:
This thesis addresses organisational culture, focusing especially on its significance and the method in which organisational culture is formed and how it can be changed. The practical part of the thesis is directed at two targets. The purpose of the first target is to characterise the organisational culture in not-profit organisations, to identify the strong and weak sides of such a culture and to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martina Rešlová, Ph.D.
  • Oponent: Bc. Ing. Eva Lysoňková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management