Bc. Miroslav Ryba

Diplomová práce

Demografický vývoj populace ve městě Tábor

Demographic development of population in the town Tabor
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na demografický vývoj populace a s ním spojenou problematiku stárnoucího obyvatelstva. Teoretická část se věnuje dvěma stěžejním okruhům. Nejprve podává ucelený popis z oblasti demografie, demografických procesů a populačních projekcí. Tématikou druhého okruhu je stáří a systém péče o seniory s tím spojený, zákon o sociálních službách a trendy v této oblasti. Praktická část …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the demographic development of the population and the related issues of the aging population. The theoretical part outlines two main areas. The first area provides a comprehensive description of demography, demographic processes and population projections. The second area focuses on old age, the system of care for the elderly, Social Services Act and trends in this field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ebyvd/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě