Dagmar OPRŠTĚNÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Ústavní výchova jako řešení výchovných problémů dětí a mladistvých

Institucional care as the solution for educational problems of children and teenagers
Abstract:
Ve své bakalářské práci se chci zaměřit na způsoby řešení výchovných problémů dětí a mladistvých, především chci zhodnotit účelnost a dopad ústavní výchovy na jedince, kteří byli pro své výchovné problémy umístěni do ústavní výchovy. Ve své práci se budu věnovat i dětem, u kterých byla uplatněna jiná výchovná opatření. Cílem mé bakalářské práce je porovnání případů dětí, které část svého dětství strávily …more
Abstract:
In my Bachelor's thesis I would like to focus on ways of solving educational problems or issues in children and adolescents, especially, I would like to evaluate an impact and influence institutional education has on individuals raised in the Institutional Educational System due to their behavioral anomalies from behavioral norms. I am also going to focus on children who receive different measures …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2015
Accessible from:: 10. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Žurovcová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OPRŠTĚNÁ, Dagmar. Ústavní výchova jako řešení výchovných problémů dětí a mladistvých. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií