Bc. Andrea Fousková

Diplomová práce

Postavení insolvenčního správce a jeho úloha

The role of the insolvency administrator and its funkcion
Anotace:
Insolvenční správce je v insolvenčním řízení v postavení veřejného činitele, který disponuje právy a povinnostmi uloženými mu jednak zákonem a jednak rozhodnutím soudu. Diplomová práce představuje činnost a pravomoci insolvenčního správce v insolvenčním řízení v kontextu insolvenčního zákona. Dále definuje způsob nabytí oprávnění k výkonu funkce správce v insolvenčním řízení, k čemuž je nutné splnit …více
Abstract:
Insolvency trustee is in the insolvency proceedings as a public official who has the rights and obligations imposed by the law and court decision. Diploma thesis introduces activities and powers of insolvency trustee in insolvency proceedings in the context of insolvency law. Diploma thesis also defines how the acquisition of permission to perform the task manager in the insolvency proceedings, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Luděk Lisse, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Bc. Patrik Frk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance