Lucie NOVÁKOVÁ

Diplomová práce

Ortografie v učebnicích českého jazyka pro střední školy

Orthography principles in Czech language class-books for College study programs
Anotace:
První kapitola naší diplomové práce zpracovává vzdělávací systém České republiky nedílně spjatý s Rámcovými vzdělávacími programy. Druhá kapitola se zaobírá předmětem Český jazyk a literatura a jeho postavením v soustavě předmětů. Třetí kapitola je věnována současné didaktice a vyučovacímu procesu českého jazyka, vyučovacím cílům, metodám a zásadám. V souvislosti s vyučováním se poslední teoretická …více
Abstract:
First chapter of the master?s thesis theoretical part deals with educational system of the Czech Republic and its relation to Framework Educational Programs. Second chapter analyses a subject of Czech Language and Literature and it?s positioning within the system. Thesis is focused on current didactics and teaching process of Czech Language in the third chapter as well as teaching aims, methods and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2015
Zveřejnit od: 18. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Lucie. Ortografie v učebnicích českého jazyka pro střední školy. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta