Bc. Marek Bach

Diplomová práce

Dělnická strana a Dělnická strana sociální spravedlnosti - prostorové rozložení voličské základny v Ústeckém kraji

DSSS and its spatial distribution of electoral base
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem analýzy prostorové distribuce voličské podpory pro dvě krajně pravicové strany Dělnickou stranu a Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Do analýzy jsou zahrnuty volby do krajského zastupitelstva v roce 2004 a 2008, volby do poslanecké sněmovny v roce 2006 a 2010 a evropské volby v roce 2004 a 2009. Pozornost je mimo jiné věnována vztahu vybraných socioekonomických …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the the topic of analysis of territorial distribution of electoral support to two far right parties Workers party and Workers party of social justice in the region Ústí. In this analysis are included Regional Council elections in 2004 and 2008, national elections to the Chamber of Deputies in 2006 and 2010 and European Parliament elections in 2004 and 2009. The fokus is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií