Bc. Denisa Blaschingerová

Diplomová práce

Postavení žen - samoživitelek ve společnosti v souvislosti s kvalitou trávení volného času

Single parent women status in society – in relation with the quality of spending leisure time
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Postavení žen - samoživitelek ve společnosti v souvislosti s kvalitou trávení volného času“ se věnuje ženám, které se z různých příčin ocitly v situaci svobodných matek. V teoretické části nabízí stručný exkurz do historie z pohledu postavení žen a rodiny. V návaznosti na tuto problematiku také popisuje termíny feminismus a gender. K uvedenému tématu neodmyslitelně patří rodina …více
Abstract:
Diploma thesis called „Single parent women status in society – in relation with the quality of spending leisure time“ is focused at women, who ended up as unmarried mothers, as the result of various reasons. Theoretical part offers brief excursion to history, from the point of view of women and family status. Connected to this issue, terms of feminism and gender are described as well. To the topic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta