Theses 

Svobodná matka a dítě s poruchou chování – Jana KOZAROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana KOZAROVÁ

Bakalářská práce

Svobodná matka a dítě s poruchou chování

Single mother and child with behavior disorder

Anotace: Tématem mé bakalářské práce je Svobodná matka a dítě s poruchou chování. Hlavním cílem bylo popsat sociální realitu v rodině, kde svobodná matka vychovává dítě předškolního věku s poruchou chování. Tento cíl byl dále rozčleněn do 5 dílčích cílů. V teoretické části se zabývám vývojovou psychologií dítěte předškolního věku, rodinou, rodinným prostředím a poruchami chování. Při práci jsem využila teoreticko-empirický výzkum, kdy jsem se pomocí rozhovorů, pozorování a obsahové analýzy snažila odpovědět na dílčí cíle a splnit tak cíl hlavní. V práci poukazuji na důležitost rodinného prostředí při vývoji dítěte a jeho vliv na chování dítěte.

Abstract: The topic of my thesis is a single mother and her child with behavior disorder. The main goal was to describe social reality in a family where a single mother is raising a preschool child with behavior disorder. This goal was further divided into 5 sub-goals. The theoretical part deals with developmental psychology of a preschool child, with a family and its environment, and behavior disorders. In this thesis, I used theoretical and empirical research where by using interviews, observations and content analysis I sought to answer the sub-goals and thus fulfill the main goal. The thesis highlights the importance of family environment in child's development and its impact on child's behavior.

Klíčová slova: Dítě, porucha chování, rodina, svobodná matka, výchova

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45937 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOZAROVÁ, Jana. Svobodná matka a dítě s poruchou chování. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 04:44, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz