Henrich TEICHER

Bachelor's thesis

Využití event marketingu pro zlepšení konkurenčního postavení společnosti Sestav stavebniny, s. r. o.

Using event marketing to improve competitive ability of Sestav stavebniny, limited company
Abstract:
Hlavním cílem práce je návrh event marketingové akce, pomocí které bude společnost schopna zlepšit své konkurenční postavení na trhu. V teoretické části je definován pojem event marketing, popsané hlavní zásady realizace eventu a zážitky, které jsou podstatou úspěšné event marketingové akce. V praktické části je pak navržen konkrétní event pro společnost Sestav, která má v úmyslu zlepšit vztahy se …more
Abstract:
Main goal of this bachelor thesis is to project event marketing action that could company use to improve its competitive ability. Theoretical part defines event marketing, main rules of creating events and experiences which are essential to create a successful event. Practical part includes a project of real event for Sestav company. The event is supposed to improve business relations with best clients …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011
Identifier: 16966

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Radoslav Štefánek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TEICHER, Henrich. Využití event marketingu pro zlepšení konkurenčního postavení společnosti Sestav stavebniny, s. r. o.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe