Bc. Jana Vorlíčková

Diplomová práce

Pozorování v marketingovém výzkumu

Observation in Marketing Research
Anotace:
Tématem této práce je pozorování v marketingovém výzkumu. V úvodní teoretické části je vysvětlení pojmu marketingový výzkum a jeho důležitosti pro rozhodování manažerů. Podle množství zpracovávaných dat je výzkum následně dělen na kvantitativní a kvalitativní výzkum. Od rozdělení výzkumu se v práci plynule přechází k jednotlivým možnostem sběru dat. Kdy mezi tyto možnosti lze zahrnout dotazování, experiment …více
Abstract:
The theme of this thesis is observation in marketing research. In the introductory theoretical part the notion of marketing research is explained and its significance for deciding process of managers. According to the amount of the processed data, the research is subsequently divided into quantitative and qualitative one. This division is fluently followed by the particular possibilities of data collecting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní