Veronika Čížková

Bakalářská práce

Genderové role v zaměstnání

Gender Roles in Work
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá genderovými rolemi v zaměstnání v České republice. Jednotlivé kapitoly popisují postavení žen na pracovním trhu. Na postavení žen na pracovním trhu má vliv vzdělání a následný výběr zaměstnání. Cílem je zjistit příčiny diferenciace z hlediska genderových rolí na pracovním trhu. V práci je poukázáno na mezinárodní instituce a organizace, které ovlivňují pracovní trh České …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with gender roles in respect of employment in the Czech Republic. The individual chapters describe the status of women in the labour market. Education and subsequent choice of employment have the influence on the status of women in the labour market. The aim is to identify the causes of differentiation in terms of gender roles in the labour market. The thesis highlights international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lenka Václavíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čížková, Veronika. Genderové role v zaměstnání. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická