Mgr. Petr Houfek

Diplomová práce

Integrovaný záchranný systém ČR

Integrated rescue systém ČR
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou integrovaného záchranného systému ČR a jeho funkčností. Jsou zde popsány základní pojmy z oblasti integrovaného záchranného systému, jeho historie, vznik a platná legislativa. Následuje rozdělení a popis činností základních a ostatních složek IZS. Dále jsou zde definovány úrovně IZS, dokumenty uzavírané v rámci IZS, povinnosti fyzických a právnických osob při …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of the integrated rescue system of the Czech Republic and its functionality. There are described basic terms from the area of integrated rescue system, its history, origin and valid legislation. The following is a description of activities and distribution of basic and other components of the IRS. There are also defined levels of IRS documents concluded within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia