Zdeňka Mikesková

Bakalářská práce

Komunikace se seniory v sociálních službách z pohledu pracovníků přímé péče

Communication with Seniors in Social Services from the Perspective of Direct Care Workers
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pohledem pracovníků v přímé péči na komunikaci se seniory ve vybraném domově seniorů. Teoretická část se věnuje problematice z oblasti stáří a stárnutí. Je zde zmíněna legislativa v návaznosti na zákon o sociálních službách, jejichž součástí jsou i domovy pro seniory. Dále se zde věnujeme komunikaci obecně a speciálně komunikaci se seniory umístěných v sociálních službách …více
Abstract:
Bachelor thesis inquires into direct care workers' opinion on communication with pensioners in selected home for the elderly. Theory deals with the problematics of age and aging. The thesis contains legislation pertinent to social services law, including homes for elderly. We inquired into communication generally and communication with pensioners in social services. The practical part is going to be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Lukešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mikesková, Zdeňka. Komunikace se seniory v sociálních službách z pohledu pracovníků přímé péče. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe