Bc. Tereza Brychtová

Diplomová práce

Netradiční nástroje inovační politiky v evropských regionech

Nontraditional instruments of innovation policy used in European regions
Anotace:
Cílem práce je vyhledat a analyzovat méně obvyklé a moderní nástroje inovační politiky, které jsou používány v evropských regionech. Na základě analýzy bude následně provedena komparace a syntéza vybraných nástrojů. V teoretické části práce je provedena rešerše literatury se zaměřením na inovační politiku a nástroje inovační politiky. V empirické části práce jsou vymezeny a analyzovány netradiční a …více
Abstract:
The aim of the thesis is to identify and analyse less common and modern instruments of innovation policy, which are used in European regions. Based on the analysis, a comparison and synthesis of the selected tools will be performed. The theoretical part of the thesis is a literature search focusing on innovation policy and innovation policy instruments. The empirical part of the thesis defines and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tereza Lelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta