Bc. Zuzana Očadlíková

Diplomová práce

Privacy and Self-Disclosure on Social Network Sites from the Perspective of European Children and Adolescents

Privacy and Self-Disclosure on Social Network Sites from the Perspective of European Children and Adolescents
Anotace:
Tato kvalitativní studie se zabývá tenkou hranicí mezi soukromím a sebe-otevíráním na online sociálních sítích (SNSs) z pohledu evropských dětí a adolescentů. Jejím cílem je prozkoumat, jaké příležitosti a rizika děti (9–10 let), časní adolescenti (11–13 let) a střední adolescenti (14–16 let) vnímají a zažívají ve spojitosti se sebe-otevíráním na online sociálních sítích a jaké strategie využívají …více
Abstract:
This qualitative study investigates subtle boundaries of privacy and self-disclosure on social network sites (SNSs) from the perspective of European children and adolescents. The main purpose of this study is to explore what self-disclosure opportunities and risks middle children (aged 9–10), early adolescents (aged 11–13) and middle adolescents (aged 14–16) perceive and experience on SNSs and what …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Monica Barbovschi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií