Andrea Vilhanová

Bakalářská práce

Marketingový plán

Marketing plan
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the development of a marketing plan. The first part is theorical, describing the characteristics and structure of a marketing plan. Subsequently, this theoretical knowledge is applied practically with regard to the farm Verner & Weber, which deals with planting and selling a variety of Czech garlic. Firstly, the company is analysed using several methods, including …více
Abstract:
Predmetom tejto bakalárskej práce je vytvorenie marketingového plánu. Prvá časť je teoretická, ktorá popisuje charakteristiku a štruktúru marketingového plánu. Následne sú teoretické poznatky aplikované v praktickej časti na farmu Verner & Weber, ktorá sa zaoberá pestovaním a predajom českých odrôd cesnaku. Najprv je analyzované súčasné prostredie podniku vrátane SWOT matice. Na základe analýz …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Podniková ekonomika a management / Podniková ekonomika a management