Ing. Zuzana Panenková

Diplomová práce

Personální management zaměřený na vybrané činnosti

Personnel management focused on selected activities
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na jednu z významných personálních činností hodnocení zaměstnanců a jejich výkonu. Toto téma je dosti citlivé avšak pro organizaci velmi důležité. Cílem práce je analýza současného systému hodnocení zaměstnanců v podniku. Hlavním úkolem bylo odhalit nedostatky a navrhnout řešení, která daný systém hodnocení vylepší. První část práce se zabývá teoretickými východisky a mapuje …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on one of the significant HR activities - evaluation of employees and performance. This topic is quite sensitive but very important for the organization. The aim is to analyze the current system of evaluation of employees in the company. The main task was to identify shortcomings and suggest solutions to improve the evaluation system. The first part deals with the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Panenková, Zuzana. Personální management zaměřený na vybrané činnosti. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN