Bc. Alena Havelková, Ph.D.

Master's thesis

Cirkadiánní variabilita krevního tlaku a kardiovaskulární rehabilitace

Circadian blood pressure variability and cardiovascular rehabilitation
Anotácia:
Cílem práce bylo zjistit při 7-denním ambulantním monitorování krevního tlaku zda existuje závislost mezi dobou, kdy probíhala kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po infarktu myokardu, a průměrnou denní hodnotou systolického a diastolického krevního tlaku. Systolický i diastolický tlak se statisticky významně zvýšil u pacientů, kteří absolvovali kardiovaskulární rehabilitaci dopoledne od 9 do …viac
Abstract:
The objective of this study was to find if there is a relationship between the time when cardiovascular rehabilitation was running at the patients after myocardial infarction and an average daily value of systolic and diastolic pressure at 7-day ambulatory blood pressure monitoring. Systolic and diastolic pressure significantly increased at the patients who underwent cardiovascular rehabilitation in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2007
  • Vedúci: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Specializations in Health Science / Physiotherapy

Práce na příbuzné téma

Všechny práce