Bc. Lukáš Děkan

Master's thesis

Tresty a trestání

Punishments and punishing
Abstract:
Předmětem zpracování mé diplomové práce, s názvem „Tresty a trestání“ jsou některé úvahy vycházející z analytických poznatků aplikace jednotlivých zásad ukládání sankcí v podobě trestů. Následuje výčet druhů trestů a opatření, které obsahuje platná právní úprava v trestním zákoníku, v zákoně TOPO a v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. Její členění do pěti kapitol obsahuje: kapitola první „Výklad …more
Abstract:
The subject of this thesis, entitled "Punishments and punishing”, are considerations based on analytical findings of application of individual principles of imposing sanctions in the form of punishments, a list of the types of punishments and measures contained in the applicable legislation in the Criminal Code, the TOPO Act and the Act on Juvenile Justice. It is divided into five chapters: Chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní