Andrea CHÝLKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s roztroušenou sklerózou

Nursing Process in Care of Patient with Multiple Sclerosis
Anotace:
Roztroušená skleróza patří mezi autoimunitní onemocnění. Příznaky roztroušené sklerózy jsou velmi rozmanité a průběh onemocnění je nepředvídatelný. U každého pacienta probíhá nemoc jiným způsobem, proto by měl být i přístup k těmto pacientům zcela individuální. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit názorný plán ošetřovatelské péče u konkrétního pacienta s roztroušenou sklerózou. Plán ošetřovatelské …více
Abstract:
Multiple Sclerosis belongs to the autoimmune diseases. The symptoms of Multiple Sclerosis diverse greatly in character and the process of this disease is mostly unpredictable and differs for each patient, therefore the approach of treatment should be taken individually. The aim of this dissertation was to create a visual plan of nursing care for the individual patient with multiple sclerosis . Nursing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Šináglová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHÝLKOVÁ, Andrea. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s roztroušenou sklerózou. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta