Theses 

Analýza konkurence konkrétního podniku – Lumír Kabelka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a management

Lumír Kabelka

Bakalářská práce

Analýza konkurence konkrétního podniku

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je charakteristika podniku Tvin CZ, s.r.o. a jeho největších konkurentů. Cílem bakalářské práce je identifikace silných a slabých stránek konkurenčních subjektů s následným vyhodnocením závěrů a jejich důsledků vyplývajících pro podnik. V první části jsou teoreticky popsány metody analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku a v další části jsou tyto metody aplikovány. V závěru se práce věnuje zhodnocení těchto analýz a doporučení k posílení konkurenceschopnosti podniku.

Abstract: The subject of the bachelor thesis is characteristic of company Tvin CZ, s.r.o and its biggest competitors. Aim of this thesis is to identify the strengths and weaknesses of competitors with subsequent evaluation conclusions and their consequences for the company. The first part describes the theoretical methods for the analysis of internal and external environment and in the second part, these methods are applied. In conclusion, the thesis present an evaluation of these analyzes and recommendations to strenghten the company´s competitiveness.

Klíčová slova: konkurence, konkurenceschopnost, PEST analýza, Porterova analýza 5ti sil, SWOT analýza, competition, competitiveness, PEST analysis, Porter´s five forces analysis, SWOT analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Kabelka_Bakalarska_prace.pdf Kabelka_Bakalarska_prace.pdf
Kabelka_Nezverejnena_cast.pdf Kabelka_Nezverejnena_cast.pdf
Posudek_vedouciho.pdf Posudek_vedouciho.pdf
Posudek oponenta Posudek oponenta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz