Theses 

Analýza konkurence konkrétního podniku – Lumír Kabelka

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Marketing a management

Lumír Kabelka

Bachelor's thesis

Analýza konkurence konkrétního podniku

Abstract: Předmětem této bakalářské práce je charakteristika podniku Tvin CZ, s.r.o. a jeho největších konkurentů. Cílem bakalářské práce je identifikace silných a slabých stránek konkurenčních subjektů s následným vyhodnocením závěrů a jejich důsledků vyplývajících pro podnik. V první části jsou teoreticky popsány metody analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku a v další části jsou tyto metody aplikovány. V závěru se práce věnuje zhodnocení těchto analýz a doporučení k posílení konkurenceschopnosti podniku.

Abstract: The subject of the bachelor thesis is characteristic of company Tvin CZ, s.r.o and its biggest competitors. Aim of this thesis is to identify the strengths and weaknesses of competitors with subsequent evaluation conclusions and their consequences for the company. The first part describes the theoretical methods for the analysis of internal and external environment and in the second part, these methods are applied. In conclusion, the thesis present an evaluation of these analyzes and recommendations to strenghten the company´s competitiveness.

Keywords: konkurence, konkurenceschopnost, PEST analýza, Porterova analýza 5ti sil, SWOT analýza, competition, competitiveness, PEST analysis, Porter´s five forces analysis, SWOT analysis

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Kabelka_Bakalarska_prace.pdf Kabelka_Bakalarska_prace.pdf
Kabelka_Nezverejnena_cast.pdf Kabelka_Nezverejnena_cast.pdf
Posudek_vedouciho.pdf Posudek_vedouciho.pdf
Posudek oponenta Posudek oponenta


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 22:29, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz