Ing. Aneta Písecká

Master's thesis

Zapojení České republiky do evropského integračního procesu: dopad na malé a střední podniky v České republice

Participation of the Czech Republic on the European Integration Process: the Impact on Small and Medium Enterprises
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou přístupu České republiky do Evropské unie a jejím hlavním cílem je zhodnotit jednotlivé dopady vstupu ČR do EU na potravinářský průmysl v ČR, respektive na vybraný potravinářský podnik, který je klasifikován jako MSP. První část práce je zaměřena na charakteristiku začleňování ČR do evropského integračního procesu, vytvoření jednotného vnitřního trhu a teoretický …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the accession of the Czech Republic to the European Union and its main objective is to evaluate the impacts on the food industry in the Czech Republic, in particular, on selected company classified as SME. The first part focuses on the characteristics of the process of integration of the Czech Republic in the European Union, the establishment of the internal market and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014
Accessible from:: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Písecká, Aneta. Zapojení České republiky do evropského integračního procesu: dopad na malé a střední podniky v České republice. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN