Lucie VNENKOVÁ

Diplomová práce

Případová konference jako metoda práce s ohroženou rodinou v praxi OSPOD

The case conference as a method of working with a family at risk in practice OSPOD
Anotace:
Diplomová práce řeší výzkumný problém, jak efektivně využívat případové konference v práci pracovníků OSPOD při pomoci ohroženým rodinám. Teoretické část je zaměřena na objasnění základních pojmů týkající se zkoumané problematiky, jako je pojem rodina, práva dítěte, sociálně právní ochrana dětí a případová konference. Praktická část práce je založena na kvalitativně vedeném výzkumu, kdy data byla získána …více
Abstract:
The diploma thesis solves the research problem of how to effectively use case conferences in the work of OSPOD (Authority for Social and Legal Protection of Children) when helping families at risk. The theoretical part is focused on clarifying basic concepts related to the research study such as the concept of the family, children's rights, social and legal protection of children and a case conference …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VNENKOVÁ, Lucie. Případová konference jako metoda práce s ohroženou rodinou v praxi OSPOD. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta