Jiří Beran

Bakalářská práce

Úprava webové stránky Vakcinace.cz za účelem optimalizace práce v ordinaci

Remake of a website Vakcinace.cz in order to optimize the workflow in the medical center
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je přebudovat starý web Vakcinace.cz, který je lékařským centrem pro očkování a cestovní medicínu. Za tímto účelem je práce rozdělena do dvou částí. První část práce je teoretická a vysvětluje, proč jsou webové stránky zapotřebí, jaké je moderní uspořádání webových stránek, jaké právní informace by měly obsahovat o podnikání, marketingový mix 4P ve vztahu k webovým stránkám …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to remake the old website Vakcinace.cz, which is a medical center for vaccination and travel medicine. For this purpose the thesis is divided in to two parts. The first part of the thesis is theoretical and explains why websites are needed, what the modern website design layout is, which legal information it should include about the business, the 4P marketing mix …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2020
  • Vedoucí: Vladimíra Filipová
  • Oponent: Vladimír Kladivo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81247

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod