Bc. David DVOŘÁČEK, DiS.

Diplomová práce

Diagnostika a terapie cévních mozkových příhod v přednemocniční péči

Diagnosis and therapy of stroke in emergency prehospital care
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tematikou diagnostiky a terapie cévních mozkových příhod v přednemocniční neodkladné péči v okrese Chrudim. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Úvodem je nastíněn obsah práce a důvod volby zpracovávaného tématu. Zdrojem teoretické části, jejíž součástí je vysvětlení základních pojmů, se kterými se v oblasti diagnostiky a terapie cévních mozkových příhod můžeme setkat, …více
Abstract:
This thesis deals with theme of diagnosis and therapy of strokes in prehospital emergency care in the district Chrudim. The work is divided into two main parts. Introduction is outlining the content of the work and the reason for choosing the processed topic. Professional literature is the source of theoretical part, which includes explanations of basic concepts, which it may be encountered in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁČEK, David. Diagnostika a terapie cévních mozkových příhod v přednemocniční péči. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta