Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

Doctoral thesis

Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300

The Foreign Policy of King Wenceslas II in 1283-1300
Abstract:
Závěry představené v předkládané dizertační práci se zakládají na výzkumu výpovědí pramenů, jejich interpretaci a následné komparaci takto získaných výsledků s dosavadním pohledem odborné literatury na zahraničněpolitické aktivity Václava II. v letech 1283–1300. V úvodních pasážích jsem se pokusil odhalit klíčovou úlohu Zbraslavské kroniky jako základního narativního pramene, o jehož výpověď se opírají …more
Abstract:
e. Všechny tyto premisy představují v pojetí zbraslavských kronikářů koncepci státnosti založené primárně na budování řádu a požadavku jeho zachování. Řádu, který je ideální ve chvíli, kdy je jeho představitelem a vykonavatelem ideální vládce. K formování obrazu takového vládce přistoupili zbraslavští cisterciáci na základě rozsáhlých znalostí úvah a myšlenek na toto téma, které v jejich době figurovaly …more
Abstract:
The Foreign Policy of King Wenceslas II in 1283-1300 In the introductory parts of the submitted work I aimed at analysing the figure of King Wenceslas II in the narrative strategy of the Zbraslav chroniclers in two main aspects. The first presents Wenceslas as the holy founder of the Zbraslav monastery (Aula Regia), the second as an ideal ruler of the Christian West. Research in this field reveals …more
Abstract:
power within the framework of Central Europe.In this light one should regard the Polish royal coronation of Wenceslas II in 1300 as a logical result of Czech diplomacy that strove to strenghten its position in southern Poland as well as in relation to other Polish regions throughout the 1290s. The acquistion of Krakow and Sandomierz duchies became one of the first and most essential steps on the way …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2008
  • Supervisor: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
  • Reader: Prof. Dr. Tomasz Jurek, prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta