Ing. Lucie Koudelková

Bakalářská práce

Zhodnocení finanční situace konkrétního podniku metodami finanční analýzy

Analysis financial situation of the choice company by the method of analysis
Anotace:
Tato bakalářská práce zhodnotí finanční situaci společnosti MFC-MORFICO s.r.o. vybranými metodami finanční analýzy v letech 2006-2009. Cílem je identifikovat problém společnosti a navrhnout vhodná řešení ke zlepšení současné situace.
Abstract:
This bachelor work deals with evaluating the financial situation in MFC-MORFICO s.r.o. company by methods of financial analysis in the period from 2006 to 2009. The main objective is to identify its problems and to propose the optimal solution for improvement present circumstances.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Kristýna Karešová
  • Oponent: Ing. Oldřich Fiala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting