Radka MARTINKOVÁ

Bachelor's thesis

Porovnanie vybraných hypotekárnych úverov na českom a slovenskom peňažnom trhu

Comparing of Selected Mortgage Loans on the Czech and Slovak Money Market
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce je odporučiť žiadateľovi, na základe prípadovej štúdie vhodnú formu financovania prvého vlastného bývania. Prvá časť je venovaná teoretickej rešerši zameranej na popis vývoja hypotekárneho trhu, hypotekárneho úveru, jeho legislatívy ako aj štátnej podpory. Druhá časť je venovaná analýze vývoja trhu nehnuteľností a hypotekárneho trhu v Českej republike a Slovenskej republike …viac
Abstract:
Target of the thesis is to recommend the applicant appropriate form of first self-financing housing on the basis of case study. The first part describes the theoretical description of the development of mortgage markets, mortgage loan, legislation and government support. The second part contains the analysis of real estate and mortgage market in the Czech Republic and Slovak Republic. The analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zverejniť od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Blanka Kameníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTINKOVÁ, Radka. Porovnanie vybraných hypotekárnych úverov na českom a slovenskom peňažnom trhu. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Management and economics