Bc. Anna Králová

Bakalářská práce

Měření účinnosti jednotlivých nástrojů internetového marketingu

Measurement of effectiveness single tools of internet marketing
Anotace:
Cílem práce je charakterizovat pojem internetový marketing, představit jednotlivé nástroje internetového marketingu a představit analytické nástroje, kterými lze měřit efektivitu nástrojů internetového marketingu. Dále definovat vhodné formy internetového marketingu pro vybranou společnost a pomocí analytických nástrojů porovnat jejich účinnost. Na základě zjištěných výsledků navrhnout změny v současné …více
Abstract:
The purpose of this work is to define Internet marketing, introduce seleceted tools of Internet marketing and analytic tools, with them can be measure effectiveness of Internet marketing. Then define suitable forms of Inernet marketing for choosen company and compare their effectiveness. The part of this work will be suggestion of changes of present strategy of Internet marketing in the company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Renáta Bílková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Králová, Anna. Měření účinnosti jednotlivých nástrojů internetového marketingu. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management