Bc. Martina Jiříčková

Diplomová práce

Evaluace environmentálně vzdělávacího programu "Zimní přírodou"

The evaluation of "Winter landscape" environmental education program
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl pomocí evaluačních metod vyhodnotit, jak environmentálně vzdělávací program „Zimní přírodou“ školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka rozvíjí vybrané ekologické znalosti žáků prvního stupně a jejich vnímavost vůči přírodnímu prostředí. Na základě výsledků analýzy získaných výsledků, pozorování a rozhovorů přináší doporučení pro případné úpravy hodnoceného …více
Abstract:
The aim of these thesis is to analyze how environmentally educational program „Winter landscape“ affects a recognition of an anvironment within attendants of an educational facility Lipka by using evaluation methods. Based on results of the analysis, observation and interview, it offers major recommendations for the further development of the program. Theoretical framework of my thesis is shaped by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia

Práce na příbuzné téma

Všechny práce