Bc. Anna Vybíralová

Bakalářská práce

Projevy a dopady nastavení systému benefitů na pracovní spokojenost ve vybrané organizaci

Impacts and effects of system settings benefits on job satisfaction in selected organization
Anotace:
ANOTACE Název práce: Projevy a dopady nastavení systému benefitů na pracovní spokojenost ve vybrané organizaci Autorka: Anna Vybíralová Vedoucí práce: Mgr. Martin Žižlavský Ph. D. Instituce: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Počet slov: 14559 Klíčová slova: Zaměstnanecké benefity, benefitový systém, nastavení benefitů, redesign benefitů, pracovní spokojenost, pracovní motivace, …více
Abstract:
ANNOTATION Thesis title: Impact and effects of system settings benefits on job satisfaction in selected organization Author: Anna Vybíralová Academic supervisor: Mgr. Martin Žižlavský Ph. D. Institution: Masaryk University in Brno, Faculty of Social Studies Basic words count: Key words: Employe benefits, benefits system, settings of benefits, redesing of benefits, job satisfaction, job motivation, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Smutná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií