Bc. Barbora Tomečková

Bakalářská práce

Úloha genu pro TOMM40 v patogenezi mírné kognitivní poruchy

The role of the TOMM40 gene in the pathogenesis of mild cognitive impairment
Anotace:
Mírná kognitivní porucha bývá vývojovým předstupněm demencí, nejčastěji Alzheimerovy choroby. Mírná kognitivní porucha je multifaktoriální onemocnění bez objasněné patogeneze, s neurčitým průběhem a s absencí možnosti účinné léčby. Jedním z faktorů zasahujících do patogeneze mírné kognitivní poruchy je genetická složka. Tato práce je zaměřena na studium vztahu mezi polymorfismy rs157580, rs157581 a …více
Abstract:
Mild Cognitive Impairment is often a development precursor of dementia, particular of the Alzheimer's disease. It is a multifactorial disease without explained origin or pathogenesis, it has an unclear development and therefor no clear therapy. The genetic component is one of the influencing factors of the pathogenesis of Mild Cognitive Impairment. This thesis focuses on the study of the association …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta