Radek Antl

Bakalářská práce

Fenomén mládí, krásy a zdraví v televizní reklamě

The phenomenon of youth, good looks and fitness in TV advertising

The phenomenon of youth, good looks and fitness in TV advertising
Anotace:
Tématem práce jsou reklamní sdělení pracující s krásou, mládím a zdravím ve smyslu fyzických vlastností člověka. Součástí práce je úvod do problematiky významu fyzické atraktivity (definované krásou těla, mládím a zdravým vzhledem) pro člověka a úvod do reklamy coby specifické formy komunikace sloužící obchodním účelům. Na základě odborné literatury, zabývající se jak reklamou a reklamními mechanismy …více
Abstract:
The text is focused on advertising contents, that work with beauty, youth and fitness as characteristics of human. The text consists of introduction to importance of physical attractivness (that is made of good looking, youthful and fitness look) for humans and advertising as a unique form of communications used for commercial functions. Under authority of specialized publications, focused on advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Pavel Zahrádka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Žurnalistika