Bc. Petr Osladil, DiS.

Diplomová práce

Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, a.s. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Transformation Project of the Financial Statements of the Company XY, a.s. on the Financial Statements in accordance with International Financial Reporting Standards
Anotace:
Cílem diplomové práce byla transformace účetních výkazů společnosti XY, a.s. na účetní výkazy podle IFRS. V teoretické části byl uveden popis důležitých standardů IFRS a jejich srovnání s českou účetní legislativou. Praktická část se zabývala analýzou položek účetních výkazů a definováním rozdílů, které bylo nutné upravit při transformaci. V projektové části byla provedena transformace účetních výkazů …více
Abstract:
The goal of the thesis was transformation of financial statements of company XY, a.s. to the financial statements in according with IFRS. In the theoretical part were described important IFRS standards and their comparison with Czech accounting legislation. The practical part followed up by analyze of financial statements items and defining differences that was necessary to adjust during transformation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Osladil, Petr. Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, a.s. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe