Bc. Kristýna Matuchová

Diplomová práce

Komentovaný překlad vybraných textů z oblasti pracovního práva

The Annotated Translation of Selected Texts from the Field of Labour Law
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je adekvátní překlad čtyř dokumentů pracovního práva doplněný o jeho následnou translatologickou analýzu. Teoretická část shrnuje nejdůležitější poznatky z oblasti teorie překladu, dále klasifikuje funkční styly a charakterizuje terminologii. Praktická část se věnuje charakteristice výchozích textů, analýze vyexcerpované terminologie, samotnému překladu, následně …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on an adequate translation of four documents related to the field of labour law and further supported with relevant translation analysis. The theoretical part summarizes the most important facts in the field of translation theory, classifies functional styles and defines terminology. The practical part consists of characterization and translation of all the original texts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Libuše Klangová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta