Václav Dohnalík

Diplomová práce

Výpočetní nástroje pro citlivostní analýzy detailních modelů chemické kinetiky

Computational Tools for Sensitivity Analyses of Detailed Models of Chemical Kinetics
Anotace:
Práce se zabývá provedením citlivostních analýz pro detailní modely chemické kinetiky v konfiguraci průtočného reaktoru a plochého předmíseného plamene. Popisuje metody lokálních i globálních citlivostních analýz, které jsou následně použity. Je zde věnována pozornost vytvoření grafického uživatelského rozhraní pro citlivostní analýzy výběru vhodného programovacího jazyka a implementaci jeho dílčích …více
Abstract:
Thesis deals with implementation of sensityvity analysis of detailed models of chemical kinetics in zero-dimensional and burmer flame configuation. There is described methods of local and global sensitivity analysis which are used in this thesis. To development of graphical user interface for sensitivity analyses and its consecutive selection of programming language and implementation of libraries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Václav Nevrlý
  • Oponent: Jakub Dlabka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava