Bc. Adéla Stránská

Bachelor's thesis

Rizikové faktory ICHS a jejich ovlivnění kardiovaskulární rehabilitací

Influencing risk factors of coronary heart disease cardiovascular rehabilitation
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce je kardiovaskulární rehabilitace a její vliv na rizikové faktory ischemické choroby srdeční. Cílem práce je poukázat na nezastupitelné místo pravidelné pohybové aktivity v léčbě i prevenci ICHS. V první části jsou popsány teoretické poznatky o tomto onemocnění, v druhé části je uvedena kazuistika pacienta po akutní koronární příhodě, který absolvoval kardiovaskulární tréninkový …viac
Abstract:
The main topic of this thesis is cardiac rehabilitation and its impact risk factors for coronary heart disease (CHD). The aim is to highlight the key role of regular physical activity in the treatment and prevention of CHD. The first part gives a summary of basic information in this medical field. There is a case of a patient after an acute coronary event, who attended an cardiovascular training program …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Baťalík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / odbor:
Specializations in Health Science / Physiotherapy