Jana Čížková

Bakalářská práce

Hodnocení pracovního výkonu a řízení pracovního výkonu

Anotace:
Cílem této práce je popsat a analyzovat řízení a hodnocení pracovního výkonu v určitém podniku a následně na základě komparace s teoretickými poznatky je navrženo řešení. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na teoretické poznatky v problematice řízení a hodnocení pracovního výkonu. Teoretické poznatky zahrnují motivaci zaměstnanců, systémy řízení a hodnocení pracovního výkonu a v neposlední …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe and analyze performance appraisal and performance management in one company and is suggested optimization on the basis of comparison with theoretical knowledge. The theoretical part of the thesis focuses on the theoretical knowledge to the performance appraisal and performance management. Theoretical findings include employee motivation, systems of performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2014
Identifikátor: http://theses.cz/id/pggsh7/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií