Michaela Doležalová

Bakalářská práce

Finanční analýza a finanční plán společnosti Polytex Composite, s.r.o.

Financial analysis and financial plan of the company Polytex Composite, s.r.o.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vypracování finanční analýzy a tvorbu krátkodobého finančního plánu společnosti POLYTEX COMPOSITE, s. r. o..Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první, teoretické části, se nachází vymezení ukazatelů, modelů a postupů, jež jsou dále aplikovány v praktické části. Na počátku praktické části je charakteristika podniku i jeho konkurentů. Poté je provedena horizontální …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on elaboration of the financial analysis and creation of the short-term financial plan of the company POLYTEX COMPOSITE, s. r. o..The thesis consists of two main parts. In the first part, the theoretical part, there are introduced indicators, models and procedures which are applied in the practical part. At the beginning of the practical part there is the characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Hoang Long Pham
  • Oponent: Petr Beránek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77839