Bc. David Vojáček

Master's thesis

Motivační nástroje a jejich vliv na pracovní výkon zaměstnanců v podniku

Motivational tools and their influence on work performance of employees in the company
Abstract:
V dnešní době se problematikou motivace zabývá stále více podniků a to nejen velkých nadnárodních společností ale také malé a střední podniky, jelikož za pomocí motivace, která má vliv na pracovní výkon zaměstnanců mohou malé a střední podniky konkurovat velkým společnostem. Tato diplomová práce se v první části zabývá literárními rešeršemi z oblasti motivace, kde jsou přiblíženy jednotlivé motivační …more
Abstract:
Nowadays, more and more businesses, not just large multinational companies but also small and medium-sized enterprises, are engaged in motivation, as small and medium-sized enterprises can compete with large companies through motivation that affects employee performance. This diploma thesis deals with literary researches in the field of motivation, where the individual motivational theories, sources …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Lenka Říhová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní