Mgr. Martina Soukupová

Diplomová práce

Formy zprostředkování výtvarného umění zrakově postiženým

Forms of Mediation of Visual Arts to Visually Impaired People
Anotace:
Diplomová práce „Formy zprostředkování výtvarného umění zrakově postiženým“ analyzuje současné možnosti přístupu lidí se zrakovým postižením k výtvarnému umění. Práce se zaměřuje především na nevidomé a slabozraké. Aby lidé se zrakovým postižením mohli poznávat hmotné a duchovní hodnoty vizuální kultury dneška, musí se jim vytvořit speciální podmínky. Speciální přístup se uplatňuje v hodinách výtvarné …více
Abstract:
Diploma thesis „Forms of mediation of visual arts to visually impaired people“ analyses options of access of people with visual impairment to visual arts presently. Thesis is focused mainly on blind and partially sighted people. So that people with visual impairment could get to know material and spiritual values of visual culture, it has to be created special options for them. Special approach is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta