Milan Bína

Bachelor's thesis

Současná energetická politika Evropské unie a České republiky. Jsme na cestě k udržitelnému rozvoji energetiky?

The current energy policy of the European Union and the Czech Republic. Are we on the path towards sustainable energy development?
Abstract:
Cílem této práce je studie současné energetické politiky Evropské unie. Analyzovány jsou zejména aktuální otázky, jako jsou kupříkladu energetická bezpečnost a nezávislost, zvyšování úspor nebo snižování emisí skleníkových plynů. EU si jako možné řešení těchto problematických oblastí zvolila postupný přechod na obnovitelné zdroje energie. Tento proces a jeho vliv na ekonomiku je rovněž tématem této …more
Abstract:
The aim of this work is a study of the current energy policy of the European Union. Current issues such as energy security and independence, increasing savings and reducing greenhouse gas emissions are particularly analyzed. EU has chosen a gradual transition to renewable energy sources as a possible solution for these problematic areas. This very process and its impact on the economy are also the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Miroslav Hladík
  • Reader: Jiří Louda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46642