Milan Bína

Bachelor's thesis

Současná energetická politika Evropské unie a České republiky. Jsme na cestě k udržitelnému rozvoji energetiky?

The current energy policy of the European Union and the Czech Republic. Are we on the path towards sustainable energy development?
Anotácia:
Cílem této práce je studie současné energetické politiky Evropské unie. Analyzovány jsou zejména aktuální otázky, jako jsou kupříkladu energetická bezpečnost a nezávislost, zvyšování úspor nebo snižování emisí skleníkových plynů. EU si jako možné řešení těchto problematických oblastí zvolila postupný přechod na obnovitelné zdroje energie. Tento proces a jeho vliv na ekonomiku je rovněž tématem této …viac
Abstract:
The aim of this work is a study of the current energy policy of the European Union. Current issues such as energy security and independence, increasing savings and reducing greenhouse gas emissions are particularly analyzed. EU has chosen a gradual transition to renewable energy sources as a possible solution for these problematic areas. This very process and its impact on the economy are also the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedúci: Miroslav Hladík
  • Oponent: Jiří Louda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46642