Theses 

Obhajoba a právo na spravedlivý proces – Bc. Michaela Pačanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Pačanová

Diplomová práce

Obhajoba a právo na spravedlivý proces

The Advocacy and the Right to the Fair Lawsuit

Anotace: Tato diplomová práce na téma Obhajoba a právo na spravedlivý proces je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola pojednává o charakteristice a postavení obviněného v trestním řízení. Druhá kapitola je věnována zaručeným právům a povinnostem obviněného. V dalších dvou kapitolách je detailně rozebráno právo na obhajobu, jež je součástí ústavně zaručených práv. Pátá kapitola pojednává o historickém vývoji a zakotvení práva na spravedlivý proces. V šesté kapitole je nejprve objasněno trestní řízení a s ním spojené základní zásady vyplývají z trestního řádu a následně vymezení pojmu spravedlivý proces. Sedmá poslední kapitola zahrnuje promítnutí realizace práva na spravedlivý proces do českého trestního řízení v souvislosti s nejčastějšími případy porušení tohoto práva.

Abstract: This thesis´ topic is Advocacy and the right to fair trial. It is divided into 7 parts. In the first part you can read about characterization of the accused man in the prosecution. The second part is about accused man´s rights and duties. Next two parts are dedicated to the right to advocacy in details. In the fifth part you can read about the history of the right to a fair trial. At the beginning of the sixth part I write about prosecution and later about fair trial. Last part is about Czech laws system and I show some often cases of breaks of this right.

Klíčová slova: Obviněný, obhájce, obhajoba, právo na obhajobu, spravedlivý proces, právo na spravedlivý proces.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 09:13, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz