Jana Ptáčníková

Master's thesis

Význam společenské odpovědnosti CSR (Corporate Social Responsibility) pro vybranou firmu

The Significance of CSR (Corporate Social Responsibility) for a selected business
Abstract:
Cílem této práce je zhodnotit současný koncept společenské odpovědnosti ve vybrané společnosti a sestavit vhodná doporučení pro optimalizaci systému CSR. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představena společenská organizace a její vývoj. Praktická část představuje koncept společenské odpovědnosti společnosti Škoda Auto a.s. a analyzuje aktuální stav a obsahuje doporučení …more
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the existing concept of social responsibility in selected company and to establish appropriate recommendations for CSR optimalization. The thesis contains a theoretical and practical part. The theoretical part introduces the social organization and its development. The practical part represents the concept of social responsibility of Škoda Auto a.s. and analyzes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: prof.Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
  • Reader: doc.Ing. Petr Průša, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 6. 2018 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola logistiky o.p.s.