Bc. Karolína Machusová

Master's thesis

Analýza kulturního prostředí města Šumperk

Analysis of the Cultural Background in Šumperk
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá analýzou kulturního prostředí města Šumperk. Na začátku práce se seznámíme s historií, geografií a demografií města. V dalších částech pak nalezneme kapitoly o cestovním ruchu, kulturních památkách, kulturních akcích a organizacích. Následují kapitoly o možnostech financování kultury, o stavu a využití kulturních památek a SWOT analýza. Součástí práce je návrhová část týkající …viac
Abstract:
The diploma thesis focuses on the analysis of the cultural environment of the town of Šumperk. The history, geography, and demography is introduced in the beginning of the thesis. The following chapters focus on tourism, cultural sights, cultural events, and organizations. Then follow chapters about the possible ways of funding the culture, state and utilization of the cultural sights, and a SWOT analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2022
  • Vedúci: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta