Tereza Žáková

Diplomová práce

Mikrosimulační model křižovatky 28. října - Plzeňská - Mariánskohorská v Ostravě

Micro Simulation Model of the Intersection 28. rijna - Plzenska - Marianskohorska in Ostrava
Anotace:
ŽÁKOVÁ, Tereza. Mikrosimulační model křižovatky 28. října – Plzeňská –Mariánskohorská v Ostravě. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební, 2017, 66 s. Vedoucí práce doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá vytvořením mikrosimulačních modelů křižovatky 28. října – Plzeňská – Mariánskohorská v Ostravě pomocí programu PTV VISSIM. První část práce je věnována popisu Ostravy …více
Abstract:
ŽÁKOVÁ, Tereza. Micro Simulation Model of the Intersection 28. rijna – Plzenska – Marianskohorska in Ostrava. Master´s Thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2017, 66 p. Supervisor doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. This master´s thesis is focused on creation of micro simulation models of the intersection 28. rijna – Plzenska – Marianskohorska in Ostrava in software PTV VISSIM. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedoucí: Vladislav Křivda
  • Oponent: Ladislav Šíma, Ladislav Šíma

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava